Avtal klart om ställplatsområdet vid gamla Dux i Trelleborg

Publicerad:

Trelleborgs kommun har tecknat avtal med Trelleborgs strand AB om området för ställplatser vid gamla Dux-området i Trelleborg. Avtalet innebär att Trelleborgs strand arrenderar området för att bedriva parkeringsverksamhet och uthyrning av ställplatser för husbilar.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Arrendeavtal

Enligt avtalet kommer Trelleborgs strand AB att arrendera området från den 1 maj 2021 till 31 december 2025, med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år. Trelleborgs strand driver sedan tidigare bland annat Dalabadet i Trelleborg. Iordningsställande av ställplatsen pågår och beräknat öppningsdatum är den 18 juni.

Det var i början på mars som Trelleborgs kommun öppnade för anbudsinlämning via en direktupphandling. Fem anbud lämnades in till kommunen, som gjorde en utvärdering baserad på vem som var beredd på att betala högst arrende (snittpris under fem år) för att få sköta ställplatserna

Tillfällig ställplats

Flytt av ställplatsen från området vid den gamla småbåtshamnen föranleds av Trelleborgs utbyggnadsplaner. Utbyggnaden av Västra Sjöstaden kommer att ske västerifrån med planerad byggstart år 2023, medan utbyggnaden av Västra Sjöstaden längst österut, där nya ställplatsen är belägen, planeras först runt år 2030.

Positiv utveckling

– Den tidigare ställplatsen har haft stor beläggning under säsong, så för kommunen känns det positivt att nu kunna erbjuda en ställplats med högre standard och närmre centrum, berättar Mårten Olsson, chef på tillväxtavdelningen på Trelleborgs kommun.

Ola Ambuhm, VD på Trelleborgs strand, ser väldigt positivt på utvecklingen och den resa Trelleborg och Söderslätt påbörjat för att attrahera fler turister till regionen.

– Tillsammans med våra campinganläggningar i Skåne blir ställplatsen ett väldigt bra komplement på ett strategisk läge med närhet till såväl stad som färjeläge, förklarar Ola Ambuhm.

Stora utvecklingsplaner

Trelleborgs kommun står inför en stor förändring och utveckling inom stadsbyggnad med flera stora projekt och nya utbyggnadsområden. Ett av områdena är Västra Sjöstaden. Utbyggnaden av Västra Sjöstaden innebär en omvandling av cirka 150 000 kvadratmeter markyta från tillverkningsindustri och lagerlokaler till stadsdel med bostäder och centrumverksamheter.

Läs mer

Världsunik väggmålning

Västra Sjöstaden