Årets resultat är klart

Publicerad:

Trelleborgs kommun gör för året 2020 ett ekonomiskt resultat på 393,3 miljoner kronor, och kommunkoncernen ett resultat på 1099,0 miljoner kronor.

Därmed uppnår kommunen både budget och det finansiella resultatmålet.

Jämfört med resultatet 2019 är resultatet för 2020 betydligt starkare och överstiger det budgeterade resultatet. Det starka resultatet gör det möjligt att även 2020 göra en avsättning till resultatutjämningsreserven.

– Kommunens och hela kommunkoncernens resultat  2020 är historiskt starkt. Även om resultatet i kommunen och i koncernen innehåller engångsposter är vår ekonomi robust. Extra positivt är att kommunens samtliga nämnder uppvisar en ekonomi i balans. Detta visar på stabilitet! säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Rubin.

Årsredovisningen klar i april

Bokslutskommunikén gäller kommunens förvaltningsdrivna verksamheter och kommunens koncern. I den kommande årsredovisningen, som ska tas upp i kommunfullmäktige i april kommer resultat och ekonomisk ställning för hela kommunen, inklusive bolagen, att redovisas.

Kategorier