98 procent fick sitt förstahandsval i årets skolval

Publicerad:

98 procent av eleverna som ska börja förskoleklass i höst fick plats på den skola de önskade i första hand. Det är en ökning jämfört med i fjor, då motsvarande siffra var 92 procent.

– Det känns glädjande att vi har kunnat tillmötesgå så många familjer i årets skolval, säger Linda Koleszar, handläggare på bildningsförvaltningen.

Totalt är det 573 barn som haft möjlighet att göra ett skolval inför skolstarten. Av dem var det 548 som gjorde ett val.

Totalt har 520 barn placerats i någon av kommunens skolor inför kommande läsår. 36 har fått plats på en fristående enhet i kommunen och 11 har fått plats i en annan kommun, antingen på en kommunal skola eller en fristående.

Val även inför årskurs 7

Skolvalet omfattar även de elever som idag går i sjätte klass på en skola där det inte finns högstadium. Här var det 96 procent av eleverna som fick plats på den skola de hade önskat i första hand.

Totalt var det 166 elever som omfattades av skolvalet inför årskurs 7. 153 av dem har placerats på en kommunal skola. 9 elever har fått plats på en fristående enhet inom kommunen och 2 elever har fått plats i en annan kommun.

Alla gjorde inte ett val

De elever vars vårdnadshavare inte gjort något aktivt val har placerats på en kommunal skola i enlighet med närhetsprincipen. Det gäller både för de som ska börja förskoleklass och årskurs sju.
Totalt var det 4,4 procent av de blivande förskoleeleverna som inte gjorde ett val och 4 procent av de blivande sjundeklassarna.

Beslut om skolplacering skickas ut den 15 mars.