1 200 personer får tycka till i medborgarundersökning

Publicerad:

1 200 personer i kommunen får hem årets medborgarundersökning från Statistiska Centralbyrån (SCB). Genom att svara tar du chansen att tycka till om hur det är att bo i kommunen, om kommunens verksamheter och möjligheter till inflytande.

1 200 personer i Trelleborgs kommun har chansen att tycka till i SCB:s medborgarundersökning.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Är du en av dem som får hem brev från SCB så har du chansen att berätta vad du tycker. Sista dag att skicka in enkäten med post är 29 oktober och om du hellre fyller i webbenkäten kan du göra det fram till 2 november.

Om undersökningen

SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning för att mäta hur kommuninvånare ser på sin kommun. Den genomförs som en urvalsundersökning bland kommunens medborgare från 18 år och uppåt.

Sedan några år tillbaka finns tre urvalsgrupper: 800, 1 200 och 1 600. Trelleborg ingår i gruppen mellanstora kommuner vilket innebär att 1 200 medborgare får undersökningen skickad till sig.

Enkätens innehåll

I undersökningen får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Några av de områden som undersöks är skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i samhället, jämlikhet och integration samt förtroende.

Undersökningen ger bland annat svar på frågor om hur olika grupper i kommunen tycker att verksamheter, samhällsservice, klimat- och miljöarbete och underhåll av den offentliga miljön i kommunen fungerar.

Vad händer med resultatet?

Resultatet sammanställs och analyseras i kommunen. Det är även möjligt att jämföra kommunens resultat med andra kommuner och riket som helhet. Utifrån resultatet identifieras utvecklingsområden som kommunen arbetar vidare med.