Virtuellt studiebesök från Lunds Universitet

Publicerad:

I år är det fjärde gången i ordningen som Trelleborgs kommun tar emot studiebesök från LUCSUS (Lunds University Centre for Sustainability Studies). Förra året ställdes studiebesöket in på grund av pandemin, men med ett års samlad erfarenhet av digitala konferenser beslöt sig Anitha Ljung, klimatstrateg på Trelleborgs kommun, för att tillsammans med kollegorna Mirja Ullvig och Johannes Hagström genomföra studiebesöket online den här gången.

Från vardagsrummet berättar hållbarhetsstrateg Mirja Ullvig om kommunens försök att göra biokol av tång.

– Vi ser ett stort värde i att vårda och utveckla våra kontakter med universitet och högskolor. Att ta emot studenter som vill komma hit är därför både roligt och självklart för oss, förklarar Anitha Ljung.

Kommunens hållbarhetsarbete väcker intresse

Anledningen till att LUCSUS väljer att besöka just Trelleborg beror på att utbildningen ser ett mervärde i att studenterna får andra perspektiv än endast områdena runt Malmö och Lund, exempelvis läget vid havet som både skapar utmaningar och möjligheter. Kommunens hållbarhetsarbete, satsningar på att omvandla restavfall till klimatsmarta produkter och intressanta privata näringsidkare är också faktorer som vägts in i valet av kommun.

– Eftersom flera av studenterna kommer att läsa kurser om energi är det värdefullt att få höra Jordberga berätta om sin verksamhet, säger Sara Brogaard, Senior Lecturer, LUCSUS.

Syftet med studiebesöket är att studenterna ska få möjlighet att koppla teoretiska moment från utbildningen med exempel från verkligheten.

– Här i Trelleborg får vi ett smörgåsbord av kommunala miljöutmaningar och pågående arbete med olika lösningar, säger Sara Brogaard.

Presentation av lokala insatser

Årets studiebesök innehöll bland annat programpunkter som: vikten av lokala miljömål och hur de kopplas till de nationella, ekosystemtjänster vid fysisk planering och exploatering, omvandlingen av tång till biokol, samt information om det pågående kustskyddsarbetet.

– Särskilt roligt med denna internationella kurs är att studenterna är många och kommer från världens alla hörn. Vi får verkligen ta emot hela världen och genom detta marknadsföra oss internationellt. Synd bara att vi inte kunde ta dem till Smygehuk, men det löste vi genom att visa en av våra turistfilmer om platsen, avslutar Anitha Ljung.

Mer information om projektet med biokol och tång

Kategorier