Utbildning ska förbättra företagsklimatet

Publicerad:

När Svenskt näringsliv presenterade sin årliga ranking av företagsklimat landar Trelleborg på plats 190, ett tapp med 25 placeringar från föregående år trots flera positiva ökningar i själva enkäten. Insatser för att bemöta företagarnas synpunkter är redan sjösatta.

Ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC. I enkäten får företagare runt om landet prioritera områden de vill se förbättringar inom.

I enkäten ger företagen i Trelleborgs kommun högre betyg än förra året när det gäller tillgång på kompetens. Dessutom gör kommunen en rejäl upphämtning jämfört med förra året gällande hur företagen rankar sitt egna engagemang för att förbättra företagsklimatet. Även antalet svar har ökat med hela 65 procent. 170 av kommunens företagare har varit med och tyckt till, vilket också är en markant ökning jämfört med föregående år.

Prioriterade områden som Trelleborgs företagare pekar på är behovet av satsningar på minskad brottslighet och ökad trygghet, bättre dialog, snabbare handläggning, samt ökad förståelse för företagande, för att företagsklimatet i kommunen ska kunna bli bättre.

– Det är mycket tråkigt att vi i år tappar i förhållande till andra kommuner. Trygghet jobbar kommunen fokuserat på, men här har vi uppenbarligen en del kvar att göra. Vad gäller bemötande mellan kommun och näringsliv har vi redan innan rapporten sjösatt en utbildning som alla medarbetare i kommunen ska genomföra. Så just det resultatet kan inte komma mer lägligt. Mycket positivt är att vi som kommun inte längre uppfattas konkurrera med näringslivet och det är ju bra, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Rubin.

Parallellt med Svenskt näringslivs enkät har näringslivsavdelningen i Trelleborgs kommun genomfört en egen undersökning i samband med sina företagsbesök. Frågorna i denna undersökning baseras på Svenskt näringslivs enkät och syftar till att fånga upp synpunkter och effektivisera näringslivsarbetet.

– Vi har sett att de som kommer i kontakt med oss upplever god service. Nu ska vi se till att nå ut till alla och hoppas att detta arbete kommer slå igenom även i den nationella rankingen. Det sker och görs mycket gott i Trelleborg, men vi behöver bli bättre på att nå ut med det, säger Zouhair Arabi Eter chef för näringslivsavdelningen.