Unikt projekt ska stärka småföretag

Publicerad:

De fyra kommunerna Trelleborg, Skurup, Svedala och Vellinge har gått samman i ett nytänkande projekt för att stärka lokala småföretagares överlevnad och konkurrenskraft. På fredag är det kick-off för de 12 företagen som anmält sig till projektet Genpoolen.

Merparten av Sveriges företag är småföretag eller mikroföretag, det vill säga färre än 50 anställda, och i de flesta fall färre än 10. Över tid har lönsamheten för många småföretag sjunkit då man bara har resurser att fokusera på de operativa frågorna. I projektet Genpoolen får företag hjälp att arbeta mer med långsiktiga strategier.

– Småföretag saknar ofta resurser att arbeta med strategiska frågor för framtiden och i många fall är ägare, styrelse och vd en och samma person. Projektet Genpoolen är vår metod för att stötta bolagen i sin långsiktiga utveckling, säger John R. Pickens projektledare för Genpoolen.

Näringslivsfunktionerna i kommunerna Trelleborg, Skurup, Svedala och Vellinge har gått samman i det unika projektet för att stötta lokala småföretag att öka i överlevnad, konkurrenskraft och lönsamhet.

– Vi är väldigt måna om att näringslivet utvecklas och mår bra i våra kommuner. Kan vi bidra till att våra lokala företag blir starkare så gynnar det inte bara företagen själva – det är en vinst för hela kommunen och oss som lever och verkar här. Vi behöver varandra, säger Zouhair Arabi-Eter, chef för Näringslivsavdelningen i Trelleborgs kommun.

Totalt deltar 12 företag inom 3 branscher i projektet som pågår under hösten 2023 med start den 1 september.

– I projektet kommer företagsledare inom samma bransch hjälpa varandra i en skuggledningsgrupp. De slår sina kloka huvuden ihop, tillför nya perspektiv, visioner och tankesätt till varandras verksamheter. De bildar en grupp av Gen­poolare, säger Zouhair Arabi-Eter.

Genpoolen genomförs i samarbete mellan de fyra kommunerna, Region Skåne och företagarorganisationen Företagarna i respektive kommun. Faller projektet väl ut kan det utvidgas till fler omgångar.