Trelleborg och Svedala i unikt samarbete för fler i arbete

Publicerad:

Ett unikt samarbete mellan två kommuner har inletts mellan Trelleborg och Svedala. Sedan en vecka tillbaka hanterar Trelleborgs kommun ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser åt Svedala kommun.

– Efter mer än ett års förberedelser är vi äntligen igång och vi ser nu fram emot att kunna göra skillnad även för Svedalas kommuninvånare. Det är många medarbetare som jobbat väldigt hårt för att få det här i hamn, säger Zara Göransson Tosic, förvaltningschef i Trelleborgs kommun.

Det mellankommunala samarbetet, där man drar nytta av varandras resurser och kompetens, förväntas gynna båda kommunerna genom effektivisering av skattemedel. Det kommer också att bidra till en högre grad av service och tillgänglighet för kommuninvånare i Svedala.

– Det ligger i tiden att samarbeta mer mellan kommuner. Med en utökad service kan fler individer som idag är beroende av ekonomiskt bistånd snabbare bli självförsörjande. Servicen finns fortfarande på plats i Svedala och de första ansökningarna har handlagts. Vi ser framemot det fortsatta samarbetet mellan Svedala och Trelleborg, säger Leena Berlin Hallrup, socialchef i Svedala kommun.

Förslaget till samarbetet togs gemensamt fram för drygt ett år sedan av arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborg och Vård och omsorg i Svedala. Kommunfullmäktige i både Trelleborg och Svedala har sedan tagit beslut om att inleda och genomföra arbetet.

– Vi är beredda att ta ansvar i en tid när Arbetsförmedlingen inte finns på plats i våra kommuner. Det här är ett samarbete som med stor sannolikhet kommer att följas av ytterligare uppdrag och jag är övertygad om att exemplet kommer att följas av att fler kommuner inleder liknande samarbeten, säger arbetsmarknadsnämndens ordförande Lars G. Olsson.