Trelleborg klättrar 30 placeringar i Småföretagarindex

Publicerad:

Enligt den senaste kartläggningen från Småföretagarnas riksförbund, har förutsättningarna för små och medelstora företag i Trelleborg fortsatt att förbättras. Kommunen ökar med 30 placeringar jämfört med föregående år och rankas nu som nummer 125 av 290 i Småföretagarindex.

Småföretagarnas riksförbund genomför årligen en omfattande kartläggning som mäter företagens förutsättningar i samtliga av Sveriges 290 kommuner. Kartläggningen baseras på offentlig statistik och mäter på nio olika dimensioner av företagande för att få en helhetsbild av de lokala förutsättningarna. I fyra av dessa (trygghetsinsatser, skolsystem, välfärdsåtaganden och demografi) placerar sig Trelleborg över riksgenomsnittet.

– Trelleborgs förbättrade position är ett tydligt tecken på det pågående arbetet för att skapa en mer företagsvänlig miljö i kommunen. Även om vi har gjort en positiv förflyttning är vi medvetna om att det finns mer att göra för att ytterligare stärka förutsättningarna för företagen. Vi fortsätter att samarbeta med näringslivet och andra intressenter för att identifiera och åtgärda utmaningar för att skapa ett bättre företagsklimat för små och medelstora företag, säger Erik Lundström, näringslivspolitiskt kommunalråd.

Fokus på trygghet ger goda förutsättningar för företag

Trelleborgs kommun fick redan förra året högt betyg för sina trygghetsinsatser och har i årets mätning ökat ytterligare 0,3 punkter.

– Det är glädjande att vi nu får 9 poäng av 10 i omdöme för våra trygghetsinsatser, vilket visar att vårt arbete ger resultat. Vi har arbetat målinriktat med att skapa en tryggare och säkrare miljö för våra företag, bland annat genom satsningen Tryggare Trelleborg, säger Zouhair Arabi-Eter, chef för näringslivsavdelningen i Trelleborgs kommun.

Om Småföretagarindex

Småföretagarindex baseras på offentlig statistik och förbundets rapport om antalet företagsamma. I rankingen tittar man på nio olika dimensioner av företagande: lokal marknad, företagsamma per capita, överlevnadsgrad, trygghetsinsatser, kommunal näringspolitik, skolsystem, demografi, välfärdsåtagande och kapitalförsörjning.

Rankingen visar förutsättningarna för små och medelstora företag att verka i landets kommuner.

Läs hela rapporten hos Småföretagarna riksförbund.