Trelleborg förbättrar sig i rapport om trygghet och säkerhet

Publicerad:

För femte året i rad når Trelleborgs kommun en bättre placering i den nationella undersökningen Öppna jämförelser som tar upp frågor om trygghet och säkerhet.

För femte året i rad når Trelleborgs kommun en bättre placering i den nationella undersökningen Öppna jämförelser som tar upp frågor om trygghet och säkerhet.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

2016 låg Trelleborg på plats 146 av landets 290 kommuner i mätningen som avser trygghet och säkerhet. När rapporten för 2021 släppts står det klart att Trelleborg når en högre placering för femte året i rad. Nu ligger Trelleborg på 74:e plats.

Prioriterade frågor

– Det är givetvis glädjande att vi återigen fortsätter att klättra till bättre placeringar. Detta är viktiga frågor och prioriteringar för kommunen och vi fortsätter så klart med siktet inställt på att förbättra resultaten ännu mer till nästa mätning, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Rubin.

Rapporten har tagits fram av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Uppgifterna i rapporten bygger på nationell statistik från Socialstyrelsen, MSB, Statistiska centralbyrån (SCB), Brottsförebyggande rådet (Brå) och SOS Alarm.

Temat i årets rapport är hur covid-19 har påverkat tryggheten och säkerheten, kommunernas krishantering och antalet olyckor och brott.

– Vi har inom kommunen sedan några år tillbaka ett kunskapsbaserat arbetssätt inom trygghet och brottsförebyggande frågor, vilket så klart är glädjande att se resultatet av, säger Malin Ekblad, säkerhetschef i Trelleborgs kommun

Minskning av antalet anmälda brott

I statistiken framgår bland annat att det har skett en minskning av såväl antal anmälda våldsbrott, antal anmälda brott om skadegörelse samt antal anmälda stöld- och tillgreppsbrott. Enligt siffror från Brå och deras årliga trygghetsundersökning ligger Trelleborg något sämre än medianvärdet, även om flera av siffrorna har förbättrats sedan föregående mätning.

Mer information

Hela rapporten inklusive statistik finns på SKR:s webbplats