Trelleborg erbjuder digitalt anhörigstöd – ska bli bäst i Sverige

Publicerad:

Den digitala plattformen En bra plats kompletterar nuvarande anhörigstöd i Trelleborgs kommun. Socialnämnden har satt som mål att Trelleborg ska ha Sveriges bästa anhörigstöd 2023.

Hylja Meshko och Liselotte Andersson är anhörigkonsulenter i Trelleborgs kommun som nu även kan erbjuda digitalt anhörigstöd.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Ett digitalt anhörigstöd är en av flera insatser som Trelleborgs kommun genomför för att utveckla verksamheten. Det är en också en del i resan mot det politiska målet som socialnämnden satte förra året: Trelleborg ska ha Sveriges bästa anhörigstöd 2023.

En lättare väg in

– Digitalt anhörigstöd kan vara en lättare väg in till stöd där man förhoppningsvis väljer att ta vidare kontakt med oss. Ju tidigare vi kan erbjuda stöd till anhöriga, desto bättre förutsättningar får de, säger Hylja Meshko som tillsammans med Liselotte Andersson är anhörigkonsulent i kommunen.

– Anhörigstödjarna är socialnämndens kanske allra viktigaste ”medarbetare” och därför känns det extra roligt att vi även kan ge dem ett digitalt stöd som komplement till övriga stödinsatser, säger socialnämndens ordförande Venzel Rosqvist (M).

Kan möta andra dygnet runt

En bra plats heter den digitala plattformen som anhöriga i Trelleborgs kommun nu kan ta del av.

– Den kompletterar vårt nuvarande anhörigstöd. Via En bra plats kan vi erbjuda lättillgänglig information, forskning och fakta i text samt korta filmer. Här kan du möta andra anhöriga från hela Sverige dygnet runt med liknande situation som din egen. I detta ingår också Demenslotsen, en digital vägvisare som ger dig som anhörig relevant information om sjukdomen, säger Hylja Meshko.

Pandemin har satt extra ljus på behovet av digitalt anhörigstöd.

– Vi har ibland fått frågan från äldres barn om vi har utbildningar digitalt. Vissa bor i andra kommuner eller länder men vill ändå delta i utbildningar och samtalsgrupper för att kunna vara ett stöd för sina föräldrar. Vi har pratat om det här behovet redan innan pandemin, sedan blev det nästan en självklarhet, säger Liselotte Andersson.

Påverkats av pandemin

Pandemin har påverkat det gångna årets arbete med anhörigstöd.

– Vårt jobb bygger på hembesök, samtalsgrupper och anhörigutbildningar och mycket har vi tyvärr behövt stänga ner under pandemin. Vi har dock haft telefonlinje öppen hela tiden. Pandemin har väckt frågan på nytt om vikten av anhörigstöd, vikten av anhöriga och deras stora insats i hemmet. Vi kan se att många anhöriga har tackat nej till stöd på grund av rädsla för smitta och kämpat på själva, säger Liselotte Andersson.

Tar ett helhetsgrepp

Att hitta nya lösningar blir därför extra viktigt i sammanhanget. Anhörigkonsulenterna tror att det digitala anhörigstödet kan bli ett bra komplement för att nå ut till anhöriga. Utöver det planeras för en rad andra aktiviteter för att bli bäst i Sverige.

– Bland annat utvecklar vi en anhörigkompetent verksamhet med anhörigombud inom vård och omsorg. All vård- och omsorgspersonal kommer att gå en anhörigutbildning till hösten. Vi arbetar med att nå ut i olika former till utrikesfödda och vi kommer regelbundet mäta kundnöjdhet och kvalitet i enkäter, säger Hylja Meshko.

Hon betonar vikten av helhetsperspektiv.

– En väl fungerande omsorg kring ens närstående är det bästa anhörigstödet. Att veta att ens närstående har en god omsorg skapar trygghet hos anhöriga. All offentlig verksamhet omfattas av arbetet med anhöriga och anhörigperspektivet måste genomsyras i alla verksamheter.

Mer information

Mer information om digitalt anhörigstöd i Trelleborgs kommun och hur du får tillgång till stödet 

Kategorier