Sverigefinnarnas dag med Karina Krohn

Publicerad:

Idag den 24 februari är det Sverigefinnarnas dag. Karina Krohn är modersmålslärare i finska i Trelleborg och berättar om sitt arbete och varför vi firar dagen.

Karina Krohn arbetar som modersmålslärare i finska och har ett starkt engagemang för de nationella minoriteterna i Trelleborg.

Karina är född i Finland och flyttade till Sverige och Ystad 2004. Karina jobbar som modersmålslärare i finska i både Ystad och Trelleborg. Hon är drivande i Trelleborgs kommuns arbete med det finska förvaltningsområdet och i att bidra till den finska kulturens fortlevnad bland Trelleborgs sverigefinnar.

Kultur med kantele och Kalevala

Som en del i sitt uppdrag för kommunen arbetar Karina Krohn med Trelleborgs engagemang som finskt förvaltningsområde, exempelvis genom att arrangera kulturella aktiviteter.

– Jag brinner för alla de olika nationella minoriteterna och för det finska i synnerhet, berättar Karina. I Trelleborg startade vi filmklubb för ungdomar, Filmiklubi, för några år sedan. Där visar vi finska filmer och även filmer som har med de andra nationella minoriteterna att göra. Fast under pandemin visar vi tyvärr ingen film.

Karina har också medverkat till att få igång samarbetet med Sveriges äldsta kantele-förening, Kantele och Kalevala vänner, som bland annat resulterat i kantele-konsert med workshop i Trelleborg vid två tillfällen.

Sverigefinnarnas dag

Sverigefinnarnas dag firas den 24 februari, som är den finska folklivsforskaren och författaren Carl Axel Gottlunds födelsedag. I Finland firas den finska kulturens och  Kalevalas dag den 28 februari. Kalevala är Finlands nationalepos och är skriven på finsk runometer.

– Jag själv älskar att lyssna på finsk folkmusik och det kommer jag även att göra idag på sverigefinnarnas dag, berättar Karina. Dessutom ska jag lyssna på föredraget (online) om Finland och Skåne, som arrangeras av Malmös kulturförvaltning.

Finskt förvaltningsområde

På femtiotalet kom många finländare till Trelleborg för att arbeta. En hel del stannade kvar och bildade familj och därför finns fortfarande många personer med finskt påbrå i kommunen. Trelleborgs kommun är en av de kommuner i Sverige som är del av det finska förvaltningsområdet. Det innebär att finska språket har en stärkt ställning i Trelleborgs kommun.

Eftersom Trelleborgs kommun är ett finskt förvaltningsområde får kommunen statsbidrag för att bevara och återuppliva det finska språket och det finska kulturarvet. Därför får eleverna som läser finska som modersmål i skolan möjlighet att ha mer undervisning. Även de elever som inte pratar finska hemma har rätt att få undervisning i finska och barn som går i förskolan har rätt till modersmålsstöd på finska.

Att kommunen ingår i det finska förvaltningsområdet innebär också att de som bor på Trelleborgs kommuns äldreboenden har rätt till äldreomsorg som är helt eller delvis på finska, samt att alla har rätt att använda finska vid muntliga och skriftliga kontakter med Trelleborgs kommun i de ärenden där kommunen är beslutsfattare.

Mer information om finskt förvaltningsområde

Carl Axel Gottlund

Vem var Carl Axel Gottlund?

Information på finnskogarna.com

Digitalt föredrag ”Finland och Skåne”

Karina tipsar om ett föredrag som arrangeras av Kultur i Malmö. Föredraget är en del av Öppna Malmö – stadens satsning för att lyfta frågor om demokrati, diskriminering och rasism. Göran Larsson föreläser om ”Finland och Skåne, människor och möten genom tiderna” idag den 24 februari klockan 19.00. Eventet kan nås via länken även om man inte har Facebook.

Länk till föreläsningen

Kategorier