Stor satsning görs på personalens hälsa

Publicerad:

Med en hälsostrateg på plats vill kommunens socialförvaltning fokusera ännu mer på medarbetarnas hälsa. Rena Nilsson ser fram emot ett arbete där hon vill bidra till att skapa en attraktiv arbetsplats och en hållbar kommun.

”En hälsosam organisation kommer att bli en hållbar kommun.” Det säger Rena Nilsson, hälsostrateg på kommunens socialförvaltning.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

– Det är inte ofta du ser en tjänst där allt du läser i annonsen stämmer in på det du vill göra, men det gjorde jag nu. Jag brinner för arbetsmiljö- och hälsofrågor och det är glädjande att se en kommun ligga steget före. Det känns spännande att få vara med på en sådan här resa, säger Rena Nilsson.

Attraktiv arbetsplats och lägre sjuktal

En målsättning för socialnämnden är att bli en mer attraktiv arbetsplats och sänka sjuktalen. Hälsan bland medarbetarna ska öka. Mot den bakgrunden tillsattes en partsammansatt grupp med politiker, fackliga företrädare och tjänstepersoner och förvaltningen fick i uppdrag att ta fram en plan för att öka hälsan.

Som hälsostrateg blir Rena Nilsson spindeln i nätet för det arbetet.

– Det är en fantastisk möjlighet som socialförvaltningen har skapat. Det är ett gott tecken att man inser att det här är frågor som behöver prioriteras och läggas resurser på. Det finns många arbetsgivare som inte skulle göra det.

Hälsosam organisation blir en hållbar kommun

Hälsoresan på socialförvaltningen syftar till att både öka medvetenheten om den egna hälsan och sedan att faktiskt öka hälsan.

– Ju mer kunskap du får, desto större ägandeskap kan du känna. För mig handlar det om att skapa rätt förutsättningar för personalen och att vara en attraktiv arbetsplats. I dagens samhällsutveckling är det viktigare än någonsin. Yngre generationer går vidare till annat om det inte passar. En hälsosam organisation kommer att bli en hållbar kommun, säger Rena Nilsson.

Tar ett helhetsperspektiv

Hon har jobbat med arbetsmiljö- och hälsofrågor i olika former de senaste 15 åren – inom byggbransch och företagshälsovård, som företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen och som egenföretagare.

– Jag ser på hälsa utifrån ett helhetsperspektiv där allting hänger ihop. Det räcker inte att bara se på den enskilda individen, utan även allt runt omkring. Hur organiseras arbetet? Hur ser arbetstider och bemanning ut? Hur ser den digitala kompetensen ut och hur användarvänliga är systemen som används? Arbetsgivaren har ett ansvar men du har också ett eget ansvar. Många gånger fokuserar vi på fysisk arbetsmiljö men ofta är det de psykosociala bitarna som har störst utvecklingspotential.

Tre tips för eget ansvar

Rena har tre grundläggande tips kopplat till egenansvaret: sömn, återhämtning och motion.

– Sömnen är viktig, inte bara i antal timmar utan även kvaliteten på din sömn. Undvik skärmtittande en timme innan du ska lägga dig.

– Det är viktigt med tid för återhämtning på din fritid. Det kan vara att du vilar i soffan eller tar en promenad i skogen. Både kroppen och huvudet ska få koppla av så jag menar inte att du ska ligga i soffan med din mobiltelefon.

– Hitta en motionsform som du tycker är rolig och se till att få in det i vardagen. Det måste inte vara styrketräning – det kan lika gärna vara dans, padel, skogspromenad eller vad som nu passar dig.

Förebyggande och hälsofrämjande

Ett av de övergripande målen med hela hälsoresan är att sänka sjuktalen.

– Generellt sett brukar man säga att sjuktal på fyra-fem procent ses som normal frånvaro i arbetslivet. Det man ska komma ihåg är att socialförvaltningen har yrkesgrupper som är extra utsatta. Yrkets karaktär är mer påfrestande, både fysiskt och mentalt. Mitt uppdrag kommer att vara förebyggande och hälsofrämjande med fokus på de som är friska och de som är i riskzonen.

Fler bör ta del av friskvårdsförmån

Kommunen erbjuder en friskvårdsförmån som många inte använder.

– Vi ligger lågt och jag ska försöka ta reda på varför det är så. Med tanke på alla aktiviteter som är godkända borde det finnas något för alla. På lång sikt borde vi kunna ligga på nivåer upp emot 90 procent.

Vill ser flera framsteg

När arbetet ska följas upp vill Rena Nilsson se framsteg på fler punkter.

– Jag vill se att vi talar mer om hälsa på arbetsplatsen, att vi har hälsoinspiratörer i verksamheterna och chefer som känner sig stärkta i sin hälsokompetens. Jag vill se att fler medarbetare har ökat intresset för den egna hälsan och att medarbetarna vågar prata om vad som är jobbigt med sin arbetsmiljö.

Kategorier