Snart byggstart för ny rugbyarena

Publicerad:

När säsongen 2024 inleds nästa vår ska Pingvin rugbyclub kunna spela sina matcher på den nya hemmaarenan norr om Ymorvallen i Trelleborg.

Sedan 2020 har Trelleborgs kommun planerat för en ny rugbyarena, med rätt mått för spel på elitnivå utifrån Svenska rugbyförbundets bestämmelser. Pingvin RC har under lång tid fått dispens från dessa bestämmelser då den gamla planen var för liten. Efter vårsäsongen 2021 revs den tidigare rugbyarenan för att ge plats åt den nya idrottshallen Pilehallen.

I syfte att skapa en tillfällig hemvist för rugbyföreningen har kommunen, i god samverkan med föreningslivet, omvandlat fotbollsplanen på Gylle Stadion till en kombinerad fotbolls- och rugbyplan. Tanken var att Pingvin RC och Gylle AIF skulle samsas om planen under en höst och en vår, men på grund av förseningarna kommer den tillfälliga lösningen alltså behöva förlängas.

– Vi har ett välfungerande samarbete med båda föreningarna och vill så långt det är möjligt underlätta för dem fram till dess att den nya arenan står färdig. Det är viktigt för kommunen att Pingvin RC får vara delaktig i processen med den nya arenan och att den blir anpassad efter föreningens behov, säger Martin Wedin Hansson, avdelningschef på kultur- och fritidsförvaltningen.

Våren 2022 gjorde kommunen en upphandling för ny rugbyplan, med en innovativ metod för anläggning. Då inga anbud matchade kraven tvingades kommunen att ta ett omtag och göra en ny upphandling.

I oktober 2022 tecknades avtal med en totalentreprenör som ska bygga rugbyarenan och anlägga en ny plan. Arbetet påbörjades direkt, men bygglovsprocessen har tagit längre tid än beräknat.

Totalt sett har processen försenats med cirka ett år.

– Vi har tät kontakt med entreprenören, och arbetet pågår. Enligt entreprenörens senaste uppdatering av tidplanen kan allt vara klart i november 2023, säger Hans-Olov Ivarsson, enhetschef för projektenheten på tekniska serviceförvaltningen.

För rugbyklubbens del innebär det att man kommer att flytta till sin nya hemmaarena från och med säsongspremiären våren 2024.