Nu påbörjas arbetet med infrastrukturen till BCT

I dagarna har förberedande arbeten påbörjats för att anlägga den första etappen av infrastrukturen till det kommande Business Center Trelleborg (BCT) och kriminalvårdsanstalten.