Kommunfullmäktige sammanträder på måndag

Publicerad:

På måndag är det dags för kommunfullmäktige att fatta nya beslut. Sammanträdet börjar klockan 18 och du kan som vanligt följa det direkt.

Naturplan för stad och landsbygd är ett ärende som kommer tillbaka på dagordningen. Kommunfullmäktige fattade beslut i frågan redan i våras men det beslutet upphävdes sedan av förvaltningsrätten. Skälet bakom förvaltningsrättens beslut var att en ledamot inte borde ha deltagit på grund av jäv.

På måndag tas därför ärendet upp igen.

När kommunstyrelsen hade sitt senaste sammanträde den 7 oktober behandlades bland annat årets andra delårsrapport. Nu tas rapporten upp i fullmäktige för slutligt godkännande.

Fullmäktige ska också bland annat ta ställning till ett samverkansprojekt med Lunds kommun. Samverkan gäller att gemensamt ansöka om att etablera Europa Direkt i Lund för perioden 2021-2025. Europa Direkt är ett nätverk av informationskontor i EU:s medlemsländer med syfte att fungera som en informationskanal för EU-kommission från och till lokal nivå.

Kommunstyrelsen hade frågan uppe på sitt sammanträde förra veckan och nu ska fullmäktige fatta beslut i frågan.

Mer information

Hela ärendelistan för måndagens kommunfullmäktige

Följ sammanträdet direkt via webb-tv