Kommunfullmäktige sammanträder på måndag

Publicerad:

Med start klockan 16 på måndag den 22 mars är det åter dags för kommunfullmäktige i Trelleborg att fatta nya beslut.

Här är några av punkterna på dagordningen:

Försäljning av fjärrvärmeanläggningar

Trelleborgs Energi AB har tecknat ett samarbetsavtal med Adven som innebär att Adven kommer producera all fjärrvärme i Trelleborg de kommande 20 åren. Befintliga fjärrvärmeanläggningarna föreslås avyttras för 140 miljoner.

Affären villkoras av att kommunfullmäktige tar ställning i frågan och godkänner avyttringen.

Mer information om samarbetsavtalet

Trelleborgshem begär medgivande

Kommunens bostadsbolag Trelleborgshem vill kunna använda sig av upplåtelseformen bostadsrätt när upp emot 50 lägenheter i Smygehamn väntas stå klara i slutet av nästa år. Därför har Trelleborgshem lämnat en begäran om medgivande som kommunfullmäktige nu ska ta ställning till.

LSS-boende i Maglarp

Kommunfullmäktige ska också fatta beslut gällande ett LSS-boende som planeras i Maglarp. Tekniska servicenämnden och socialnämnden har äskat medel för detta. För tekniska servicenämnden gäller det 20 miljoner det här året och 26 miljoner nästa år, för socialnämnden handlar det om 1,5 miljoner för utrustning/inventarier.

Återrapport medborgarundersökning – analys och åtgärder

Medborgarnas inflytande var ett frågeområde som fick lågt betyg i en medborgarundersökning som genomfördes 2019. Kommunfullmäktige har sedan tidigare beslutat att samtliga nämnder ska ta fram åtgärder för att förbättra medborgarnas inflytande. Nu väntar en återrapport och kommunfullmäktige har att besluta om åtgärdsförslag.

Åtgärder inom västra industriområdet

För närmare sex miljoner vill tekniska servicenämnden vidta en rad åtgärder inom västra industriområdet för att hålla området välordnat och välskött. Åtgärderna syftar till att förbättra för de oskyddade, försvåra lastbilsuppställning samt att bättre iordningsställa vissa grönytor.

Avtal för att bygga radhus på Knäckekärr

På dagordningen finns också att godkänna markanvisningsavtal med ett företag som planerar att bygga radhus på Knäckekärr. Detta är en del i detaljplan DP 245 del av Östervång 1:83 m.fl. ”Bovieran”.

Mer information

Hela dagordningen för måndagens sammanträde

Följ sammanträdet direkt via webb-tv

Kategorier