Kommunen lägger strategisk plan för lokalbehov

Publicerad:

Hur ser kommunens samlade lokalbehov ut de närmaste åren? En sådan helhetsbild tas fram i lokalförsörjningsplanen som presenterades och godkändes på kommunstyrelsens sammanträde i mitten av maj. Planen visar var det finns behov av att se över kommunens lokalbestånd på kort och lång sikt.

Trelleborgs kommun har tagit fram en lokalförsörjningsplan som ger en bild av vilka lokalbehov som kommunen har och kommer att få. På bilden: Skegrie skola.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Mattias Hägg, enhetschef för exploatering och strategisk lokalförsörjning, och Tobias Löfstedt, lokalstrateg, presenterade lokalförsörjningsplanen för kommunstyrelsens ledamöter.

Ger långsiktig helhetsbild

– Det är viktigt att vi har en mer omfattande och långsiktig bild över vilka lokalbehov som kommunen har och kommer att få. Målsättningen med årets lokalförsörjningsplan har varit att sammanställa samtliga lokaler och redovisa samtliga kända lokalbehov för kommunens verksamheter inom de närmaste 15 åren, säger Mattias Hägg.

– Inför årets plan har vi tagit fram tydliga riktlinjer för hur vi ska arbeta med den här frågan. Alla förvaltningar har varit med och gjort ett rejält arbete. För oss är det en styrka att vi nu har en skriftlig, kommunövergripande bild av våra lokalbehov. Totalt har det kommit fram 40 behov – stort som smått, på kort och på lång sikt, säger Tobias Löfstedt.

Pågående lokalförsörjning

Utöver de 40 behoven identifieras även pågående projekt i lokalförsörjningsplanen: ridanläggningar, Axel Ebbes konsthall, Smygeskolans idrottshall, Familjens hus i Anderslöv, rugbyanläggning, nya omklädningsrum i Söderslättshallen och LSS-boende i Maglarp.

– Efter beslut i kommunfullmäktige i september 2019 ska lokalförsörjningsplanen nu vara grundligare och med bra underlag från alla förvaltningar. Det ska finnas goda kunskaper om kommunens lokaler och dess kapacitet och ändamålsenlighet utifrån ett verksamhetsperspektiv. Som kommun ska vi också ha god koll på befolkningsprognosen och kunna förutspå lokalbehoven över tid, säger Mattias Hägg.

Förstudier ska genomföras

Utöver att godkänna planen gav kommunstyrelsen också klartecken till att inleda ett par förstudier till kommande års lokalförsörjningsplan.

– Det handlar om lokalförslag av förskola och grundskola som vi nu ska titta vidare på utifrån tekniska och ekonomiska konsekvenser. Förstudierna innefattar bland annat hur kommunen ska hantera de nyetableringar som kommer inom både skola och förskola och att befolkningsprognosen säger att kommunen växer konstant inom de närmsta 15 åren. Sedan tidigare finns det beslut på att under året utföra en förstudie av nytt psykiatriboende, säger Mattias Hägg.

Ny plan tas fram nästa år

Kommunens lokalstrateger arbetar löpande med lokalförsörjningsfrågan. Till nästa år ska en plan tas fram på nytt.

– Det här är första året som vi jobbar på det här sättet och vi fortsätter att vässa arbetet. Bland annat kommer vi att jobba fram en ny policy under året. Det är viktigt att komma ihåg att lokalförsörjningsfrågor är en process som tar tid och därför sätter vi också ett långt perspektiv i planen, säger Tobias Löfstedt.