Kommunen har polisanmält tjänsteföretag

Publicerad:

Det har kommit till Trelleborgs kommuns kännedom att ett företag som kommunen har avtal med skickat in falska handlingar i samband med att företagets tjänster upphandlades. På grund av detta har Trelleborgs kommun valt att polisanmäla företaget för urkundsförfalskning.

Kommunen har följt ordinarie rutiner i samband med upphandling och avtalsskrivning med det aktuella företaget. Handlingar har begärts in och referenser har tagits. Nu har det framkommit att både handlingarna som skickats in som bevis för kraven i upphandlingen och avtalsunderskriften varit förfalskade. Därför har Trelleborgs kommun polisanmält företaget för urkundsförfalskning.

Fram tills för knappt en månad sedan har Trelleborgs kommun betalat fakturor till företaget. När företaget inte längre levererade enligt avtal avbröt kommunen betalningarna.

Upphandlingsenheten och berörda verksamheter inom teknisk serviceförvaltning ser nu över kommunens rutiner gällande granskning av inkommen handling, och vidtar relevanta åtgärder.

Eftersom företaget inte levererat enligt avtal har vissa områden i kommunen blivit eftersatta. Stadsmiljöavdelningen avropar nu andra avtal, med tidigare kontrakterade leverantörer, i syfte att sköta underhållet i dessa områden.