Jobbspår ska säkra framtida kompetensbehov

Publicerad:

Med hjälp av lokala jobbspår ska arbetsgivare få tillgång till rätt kompetens och arbetssökande trelleborgare ska snabbare komma i arbete. Jobbspår är en kombinationslösning av jobb och utbildning där företagens kompetensbehov står i centrum.

I jobbspåret för hotellmedarbetare samarbetar Trelleborgs kommun med Hotell Dannegården och Smygehus Havsbad.

Fotograf: Atelje Lena

– Vi erbjuder unika, flexibla lösningar och har ett nära samarbete med lokala och regionala arbetsgivare. Genom anpassade och flexibla lösningar kan vi bidra till att människor får jobb snabbare och att arbetsgivare får skräddarsydd kompetens, säger Zara Göransson Tosic, chef på arbetsmarknadsförvaltningen.

Joakim Zetterholm, projektledare på arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs kommun jobbar tillsammans med Lotten Hardewall, rekryterare och Pernilla Bergkvist, lärare, med att ta fram olika jobbspår för att fylla kompetensgapet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

– När vi jobbar tillsammans så här kan vi snabbt koppla ihop våra olika delar och ta hjälp av varandras kompetenser. Arbetsförmedlingen är också en del i vårt arbete och det är en styrka att vi jobbar tillsammans. Det innebär att vi kan ge service hela vägen till både arbetssökande och arbetsgivare, säger Joakim.

I höstas startade de ett jobbspår tillsammans med Sandvik i Svedala där man behövde personal till sitt gjuteri och nu har man nyligen påbörjat rekryteringen till ett jobbspår för hotellmedarbetare.

– Här samarbetar vi med både Smygehus Havsbad och Dannegården. Det är glädjande att företagen vill samarbeta med varandra och oss för att hitta rätt kompetens.

Urvalsprocessen till de åtta platserna har startat och för den som blir erbjuden en plats väntar elva veckors utbildning på restaurang- och livsmedelsprogrammet på Yrkesvux i Trelleborg varvat med arbetsplatsförlagt lärande på hotellen. Utbildningen är klar lagom till sommarsäsongen börjar.

Kategorier