Jättefotboll i EM-tider markerar slutfört arbete vid Vångavallen

Publicerad:

Ett års arbeten i Östervångsvägen i Trelleborg har avslutats, så när som på en sista stor sak. Idag sätts en stor stenfotboll, åtta meter i diameter, mitt i gatan. Men den hindrar inte trafiken.

Fotbollen i smågatsten placeras mitt i den nybyggda upphöjningen utanför Vångavallens entré i korsningen Östervångsvägen-Götagatan-infarten till Vångavallens parkering.

Fotograf: Trelleborgs kommun

Hösten 2020 genomförde Trelleborgs kommun ett omfattande VA-arbete i Östervångsvägen. Nya dagvattenledningar drogs, och ett nytt dagvattenmagasin med kapacitet för 400 kubikmeter – 400 000 liter – regnvatten placerades i gräsytan mellan Östervångsvägen och Östervångsparken. Åtgärden minskar väsentligt risken för översvämmade källare i Granlundaområdet och vattensamlingar i lasarettsrondellen.

Farthinder för tryggare trafikmiljö

Under våren har gatan stängts av på nytt när ett farthinder anlagts i korsningen Östervångsvägen-Götagatan-infarten till parkeringen vid Vångavallens entré.

– Många invånare har hört av sig och påtalat de höga hastigheterna på Östervångsvägen. Vi har diskuterat olika alternativa åtgärder för att dämpa hastigheten och kom fram till att ett en upphöjd gatukorsning vid Götagatan och Vångavallens entré var bästa lösningen, säger kommunens projektledare Jan-Åke Persson. Vi vill tacka de boende för deras tålamod och överseende med störningar i samband med arbetet.

Utsmyckning inför TFF-match på söndag

Kommunens arbete med den fartdämpande upphöjningen avslutades i förra veckan efter grävning för dagvattenbrunnar, stensättning och asfaltering. Idag kommer också en utsmyckning på plats.

En gigantisk fotboll placeras i gatan för att påminna om aktiviteten innanför Vångavallens publikentré, och fredagens EM-match mellan Sverige och Slovakien.

– Det var naturligt att välja en symbol med verksamhetskoppling. På söndag spelar TFF sin sista hemmamatch innan sommaruppehållet mot Falkenberg, så publiken kan se utsmyckningen på väg till matchen.

Sumpig boll?

Fotbollen, som mäter åtta meter i diameter, sätts bokstavligen mitt i vägbanan, men innebär inte att Trelleborg har fått sitt eget Globen. Bollen är byggd av flera hundra svarta och vita smågatstenar – i samma nivå som gatuupphöjningen.

På torsdagsmorgonen pågick arbetet med att skapa en stenfotboll på åtta meter i diameter i svart och vit smågatsten i Östervångsvägen utanför Vångavallen i Trelleborg. Fotbollen beräknas vara hårdpumpad och klar före kvällen.

Fotograf: Pauli Korhonen

En mycket platt eller sumpig boll, alltså?

– Ja, bollen i sig kommer inte att hindra trafiken på Östervångsvägen och syns inte på håll. Däremot är den väl synlig för den som kör upp på den upphöjda, fartdämpande delen i gatukorsningen, säger Jan-Åke Persson, projektledare och tillfällig (gatu-) konstnär.