Hur trygg känner du dig på Trelleborgs centralstation?

Publicerad:

Nu vill Trelleborgs kommun ta reda på vilken effekt det trygghetsskapande arbetet på centralstationen och resecentrum har haft. Under flera år har kommunen, fastighetsägare, polisen och Trafikverket haft en tät samverkan för att minimera stölder, skadegörelse och andra typer av brott.

Resecentrum i Trelleborg invigdes i december 2015 som knutpunkt för kollektivt resande. Redan året därpå uppmärksammades problem som stölder, skadegörelse och narkotikabrott men även olaga hot och misshandel. Platsen blev också en uppehållsplats för icke-resenärer.

Centralstationen i Trelleborg.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Trelleborgs kommun har sedan dess haft en tät samverkan med bland annat fastighetsägare, Trafikverket och polisen för att komma till rätta med problemen. Bland annat har fyra trygghetsvandringar genomförts, det öppna wifi-nätet har begränsats, eluttagen pluggats igen och utökad väktarbevakning har satts in. Kommunens trygghetsvärdar har besökt centralstationen nästan dagligen och periodvis har även den polisiära närvaron ökats.

Resenärer får tycka till

Med start måndagen den 27 september genomför Trelleborgs kommun en enkät för att undersöka hur resenärer och besökare upplever platsen idag.

Trygghetsvärdar kommer under de närmaste två veckorna att finnas på platsen vid vissa tider och samla in svar från resenärer. Det går också bra att fylla i enkäten på egen hand.

– Svaren vi får in blir viktiga för vårt fortsatta arbete med säkerhet och trygghet, säger säkerhetschef Malin Ekblad som hoppas få in många synpunkter från resenärer och andra besökare.

Fyll i enkäten om trygghet på Trelleborgs centralstation och resecentrum.

Enkäten är ett sätt att ta reda på hur resenärer upplever platsen. Det i sin tur är en del av arbetet med att utvärdera vilken effekt vidtagna åtgärder har haft och i vilken utsträckning ytterligare åtgärder krävs. Redan nu pågår ett arbete med att installera övervakningskameror inne i vänthallen.