Fordon från Trelleborgs hamn ombeds välja bort E6/E22 i maj

Publicerad:

Trafik från Trelleborgs hamn på väg norrut förbi Malmö rekommenderas välja Västra Ringvägen och väg 108 istället för E6/E22 mellan 13 maj och 30 maj. Anledningen är att E6/E22 under perioden stängs av vid trafikplats Alnarp för brobygge.

Bilden visar den rekommenderade rutten Västra Ringvägen och väg 108 för fordon från Trelleborgs hamn på väg norrut mellan 13 maj och 30 maj, då Trafikverket stänger av E6/E22 för byggarbeten vid trafikplats Alnarp norr om Malmö. Trafikomledningen är frivillig men kan under perioden innebära en ökad trafikbelastning på och kring de utpekade vägarna.

13 maj startar statliga Trafikverket arbetet med att bygga en ny bro vid Alnarp i anslutning till de nya järnvägsspåren mellan Malmö och Lund. Under byggtiden stänger Trafikverket av E6/E22 i båda riktningarna – något som påverkar den tunga trafiken från Trelleborgs hamn.

Vårdnadshavare, skolor och förskolor har informerats

För att avlasta det redan hårt belastade trafiknätet vill Trafikverket att norrgående fordon ska välja alternativa vägar under perioden. Trelleborgs kommun rekommenderar därför trafiken från färjorna att välja Västra Ringvägen och väg 108 istället för E6/E22 om de ska vidare norr om trafikplats Alnarp.

För Trelleborgs del kan omledningen innebära ett ökat tryck på Västra Ringvägen och väg 108. Personal samt vårdnadshavare till barn vid skolor och förskolor i närheten av den tillfälligt rekommenderade vägen har informerats genom Bildningsförvaltningen.

Arbeten pausas för att undvika trafikstörningar

I oktober 2018 genomförde kommunen en frivillig omledning av trafiken efter samma rutt. Även då tvingades Trafikverket stänga Europavägen på grund av brobygge vid trafikplats Alnarp. Trelleborgs kommun rekommenderade även den gången hamntrafiken att välja rutten Västra Ringvägen och väg 108. En relativt liten del av fordonen valde dock den alternativa vägen.

För att säkerställa framkomligheten kommer kommunen inte att bevilja några planerade arbeten på Västra Ringvägen eller anslutande vägar under perioden.

Trafikverket har tidigare gått ut med information om den önskade trafikomledningen till Trelleborgs hamn och till rederierna.

Kategorier