Finansiering från EU viktigt för Trelleborgs framtid

En betydande del av EU:s budget avsätts för bidrag och finansiellt stöd som syftar till att främja tillväxt, integration och genomförandet av EU:s politik över olika områden. Trelleborgs kommun och Trelleborgs Hamn arbetar aktivt med att söka EU-medel för att delvis finansiera de omfattande infrastrukturinvesteringarna som flytten av hamnen samt planeringen för en ny ringväg och en östlig hamninfart innebär.