Felaktiga utbetalningar till politiska sekreterare korrigeras

Publicerad:

I samband med kommunens löneutbetalningar i juni och juli gjordes felaktiga utbetalningar till de politiska sekreterarna i kommunen. De inkluderades bland kommunens övriga medarbetare som har rätt till OB-ersättning dag före röd dag (enligt AB paragraf 21). Men de politiska sekreterarna har enligt sitt nuvarande anställningsavtal inte rätt till detta och skulle alltså inte fått tillägget.

Den uppkomna situationen är inget som de politiska sekreterarna, totalt åtta medarbetare, kunnat råda över. De felaktiga utbetalningarna, på den totala, sammanlagda summan 2582,10 kronor, korrigeras genom avdrag på planerade löneutbetalningar.

Kommunen har också vidtagit åtgärder för att felet inte ska upprepas.