En av Sveriges bästa handledare finns i Trelleborg

Publicerad:

Mary Ann Hallén, handledare för elever från Teknikcollege i Trelleborg, är nominerad till utmärkelsen Årets handledare 2023. Med stort engagemang har hon handlett elever från både gymnasiet och vuxenutbildningen och bidragit till kompetensförsörjningen inom sin bransch.

– Det viktigaste i rollen som handledare är att ge eleven hjälp och stöd för att bygga upp både kunskaper och gott självförtroende. På så sätt blir eleverna självsäkra och väl förberedda inför arbetslivet. Jag är jätteglad för nomineringen, det måste ju betyda att jag lyckats i mitt uppdrag, säger Mary Ann.

På Herrströms mekaniska verkstad har Mary Ann Hallén skapat en positiv lärmiljö för eleverna hon handleder. Viktor Søborg Strand från Söderslättgymnasiet är på besök inför sin kommande praktikperiod under vårterminen.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Inspirerar till jobb inom industribranschen

Till vardags jobbar Mary Ann som svetsare på Herrströms mekaniska verkstad i Trelleborg där hon skapat en kreativ och stimulerande lärmiljö. Tillsammans med sina kollegor har hon tagit emot och delat med sig av sin kompetens till elever från de industritekniska utbildningarna på Teknikcollege Trelleborg. Hennes engagemang och hängivenhet gentemot eleverna har inte bara främjat deras utbildning, utan har också inspirerat dem att sträva efter en anställning inom tekniksektorn.

På Teknikcollege i Trelleborg jobbar man aktivt med frågor om kompetensförsörjning inom industribranschen och har ett uppbyggt samarbete med flera företag i både Trelleborg och Svedala.

– Samarbetet med Mary Ann och Herrströms mekaniska, som gärna tar emot elever från våra industriteknikutbildningar, är ovärderligt. Som utbildningsanordnare är vi tacksamma för alla våra samarbeten som stärker tillväxten inom industrisektorn, säger Magnus Österberg, industritekniklärare på Teknikcollege/Yrkesvux i Trelleborg.

Mary Ann visar Viktor ett av momenten han kommer att få jobba med under sin praktik.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Kunnig handledare viktigt för både skola och näringsliv

Mary Ann har gått Teknikcolleges branschanpassade handledarutbildning, en utbildning för handledare som ansvarar för elever under deras arbetsplatsförlagda lärande (APL) hos producerande företag. Kursen innehåller verktyg för att höja kvaliteten på APL och skapar samtidigt förståelse för hur det bidrar till viktig och långsiktig investering i företagets framtida kompetensförsörjning.

– Mary Ann har med sitt engagemang bidragit till såväl utbildningssektorn som tillväxten av kunnig och kompetent personal inom teknik och industri. Hennes stödjande och uppmuntrande inställning har skapat en positiv inlärningsmiljö där eleverna har kunnat blomstra och upptäcka sin fulla potential, säger Christian Nilsson, industritekniklärare på Teknikcollege/Söderslättsgymnasiet.

Priset till Årets handledare 2023 delas ut på Teknikcolleges rikskonferens i Göteborg den 21–22 november.


Fakta Teknikcollege

Teknikcollege är en rikstäckande samverkansplattform där kommuner, utbildningsanordnare och industriföretag samarbetar för att öka utbildningars status och kvalitet. Lokalt drivs Teknikcollege av en styrgrupp bestående av representanter från utbildningsanordnare, kommuner och företag. På Teknikcollege i Trelleborg finns certifierade industriteknikutbildningar på både gymnasiet och vuxenutbildningen.