Digitalt program på Framtids- och innovationsdagen den 19 mars

Publicerad:

På fredag den 19 mars äger Trelleborgs kommuns första framtids- och innovationsdag rum. Temat för 2021 års framtids- och innovationsdag är ”Ljusare tider”. En dag som ska kännetecknas av ett tillsammans-arbete, där kommunens olika förvaltningar och bolag samt näringsidkare aktivt medverkar.

Temat för 2021 års Framtids- och innovationsdag är "Ljusare tider".

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Ljusare tider

Vi går mot ljusare tider. På framtids- och innovationsdagen visar vi upp delar av allt som händer runt om i Trelleborgs kommun, som på ett innovativt sätt pekar framåt i tiden.

Programmet

Programmet inleds klockan 09.00 på morgonen med digital poesifestival och poesivandring med tillhörande tävling. Denna programpunkt är den enda som innebär en promenad i staden. På grund av pandemin är övriga programpunkter digitala. Vissa andra hållpunkter, utöver den för poesivandringen, finns att tidsmässigt hålla koll på.

Digitalt och tidsatt:

 • Poesifestival, klockan 09.00 – 16.00
 • Föreläsning om vätgas, klockan 11.15 – 12.00

Ej digitalt:

 • Poesivandring inklusive tävling. Ta en promenad på stan!

Digitalt – ta del av programpunkterna när det passar dig:

 • Näringslivsfrukost
 • Lokal journalistik och demokrati
 • Unga och demokrati
 • Skrivarupprop
 • Skolmaten – mot framtiden, genom historien
 • Utsikt över Trelleborg – för 100 år sedan och in i framtiden
 • Promenad i framtidens stad
 • Från hamnstad till attraktiv kuststad
 • Framtidens hamn

– Vi erbjuder ett mycket varierat program med bland annat en framtidsspaning om vikten av att skapa framtiden i stället för att drabbas av den. Det är Kairos Future som serverar den under en specialversion av kommunens näringslivsfrukost. Dessutom blir det hela två filmpremiärer – en film om framtidens stadskärna och en om framtidens hamn, berättar projektledare Anitha Ljung som hoppas att många ska ta del av programpunkterna.

– Barns och ungas tankar och idéer om Trelleborgs utveckling och framtid behöver komma fram och tas tillvara. Det gör vi bland annat genom att låta Framtids- och innovationsdagen genomsyras av ett barn- och ungdomsperspektiv. Exempelvis lyfter Poesifestivalen fram en ny typ av medborgardialog, där barns och ungas röster om samtiden och framtiden får blomma ut och berika Trelleborg, tillägger projektledare Maria Glawe, tillika medarrangör av Poesifestivalen.

Till Framtids- och innovationsdagen

Kategorier