Delårsrapport visar på fortsatt god ekonomi

Publicerad:

Trelleborgs kommunkoncern har en fortsatt stark ekonomi och bra måluppfyllelse. Det visar delårsrapporten som sammanfattar resultatet under årets första åtta månader.

Kommunkoncernen uppvisar ett resultat för perioden om 260,0 miljoner kronor. Kommunens resultat för perioden uppgår till 212,8 miljoner kronor (exklusive exploateringsverksamheten). Prognosen för helåret är ett överskott på 130 miljoner kronor, mot budgeterat resultat på 75 miljoner kronor.

Sammantaget visar delårsrapporten att kommunen uppfyller kravet om en god ekonomisk hushållning, där samtliga finansiella mål bedöms vara uppnådda.

– 2022 har varit fullt av utmaningar och utsikterna mot både 2023 och 2024 ser mörka ut när vi ser hur omvärlden ser ut. Sverige har inte haft högre inflation på 30 år och stora delar av både världen och Europa ger signaler om dystrare ekonomiska tider. I ljuset av detta är vi otroligt stolta och nöjda över att Trelleborgs kommun i dag har det näst högsta betyget i kreditvärdighet. Vi står alltså mycket starka att möta den tid som kommer, säger kommunstyrelsens ordförande Ann Kajson Carlqvist och tillägger:

– Målet att Trelleborg ska bli en av Skånes och Sveriges mest attraktiva kommuner att både bo och verka i, ligger fast.

Fortsatt positiv befolkningsutveckling

Delårsrapporten visar också på fortsatt positiv befolkningsutveckling. Inflyttningen till kommunen är högre än antalet personer som flyttar ut. Inflyttningsnettot är totalt cirka 300 nya kommuninvånare sedan årsskiftet och enligt statistik från den 31 juli 2022 uppgick antalet invånare till 46 560.