Bygglov för flerbostadshus på Casablanca-tomten

Under ett extrainkallat möte tog Samhällsbyggnadsnämnden i eftermiddag beslut att bevilja bygglov för de så kallade Stadsparkshusen på gamla Casablanca-tomten, med fastighetsbeteckning Kiosken 1.

illustration hus visionsbild
Visionsbild av ett av de båda Stadsparkshusen som planeras vid sydöstra hörnet av Stortorget i Trelleborg. Visionsbild från Alsingevallen.

Bygglovsansökan för Stadsparkshusen, som de två punkthusen kallas, avser flerbostadshus med verksamhetslokaler i bottenplan och ska placeras vid Stortorgets sydöstra hörn. Huskropparna om sex respektive tio våningar kommer att vara sammankopplade och inrymma 35 lägenheter. I källarplan blir plats för förråd.

– Platsen ska erbjuda allt ifrån yteffektiva bostäder med slående utsikt till kommersiella lokaler i bottenplan med uteserveringar och gallerikänsla, uppger fastighetsägaren Alsingevallen på sin hemsida.

Förhoppningen är att bygget kan inledas i augusti och stå färdigt under 2026.

– Det är fantastiskt kul med byggstart i nuvarande konjunkturläge, säger Per Jönsson, ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden. Och extra roligt att det sker i Trelleborg.

Planer sedan 2016

Sedan branden 2016 har Casablanca-tomten, som den kommit att kallas efter den tidigare restaurangbyggnaden, varit obebyggd. Fastighetsägaren Alsingevallen har tillsammans med kommunen arbetat fram en ny detaljplan för området. En ytterligare milstolpe har nåtts när bygglovsansökan nu beviljats.

illustration fasad och stadsvy
Fasadillustration ur bygglovsansökan. Sökt åtgärd är markerad med rött.