Beslut klubbades i extra kommunfullmäktige

Publicerad:

I dag hölls ett extra sammanträde för kommunfullmäktige för att rätta ett möte från december 2019 som upphävts av förvaltningsrätten. Beslut på den 34 punkter långa ärendelistan har nu klubbats på nytt.

Några ärenden som kom upp till debatt igen var:

  • Uppdrag till Trelleborgshem om avyttring av fastigheter
  • Motion om handhälsning
  • Internationella engelska skolan, lokalersättning

På den sista punkten beslutade kommunfullmäktige att utöver nuvarande lokalersättning i ordinarie skolpeng ersätta Internationella engelska skolan med mellanskillnaden upp till deras faktiska hyreskostnad. Ärendet ska också tillbaka till fullmäktige för fastställande av ekonomiska villkor rörande hyresersättning efter förhandling.

Bakgrund

Förvaltningsrätten ogiltigförklarade kommunfullmäktiges sammanträde i december 2019 på grund av att sammanträdet inte hade utlysts och anslagits i tid. Dagens sammanträde hölls därför för att rätta det mötet.

Mer information

Hela ärendelistan för sammanträdet

Webbsändning från sammanträdet

Kategorier