Barn och unga får en bild av socialtjänsten på Instagram

Publicerad:

Individ- och familjeomsorgen i Trelleborgs kommun har startat Instagramkontot SociTrelleborg. Syftet är att nå ut till kommunens invånare med information om vad socialtjänsten arbetar med och hur saker och ting fungerar.

Linda och Asta startade Instagramkontot SociTrelleborg för att öka kunskapen om socialtjänstens arbete.

Fotograf: Trelleborgs kommun

Linda Carsten Andersen och Asta Magnusdottir arbetar med barn- och ungdomsfrågor inom individ- och familjeomsorgen. Så här beskriver de tankarna bakom beslutet att starta kontot SociTrelleborg:

Vill öka kunskap och delaktighet

– Socialtjänsten är för många en skamfylld verksamhet att ta kontakt med. Vi vill öka kunskapen om socialtjänstens arbete och minska oron för vad en kontakt med socialtjänsten kan innebära. Med vårt konto på Instagram vill vi bli mer transparanta kring vårt arbete.

– Ett annat syfte är att öka barns delaktighet och nå ut till fler barn och unga på en arena som de är bekanta med. Vi kan hänvisa till kontot i våra kallelser till familjer och på så sätt kan barnen få information och en bild av hur mötet kan gå till. Vår erfarenhet och studier visar att barnen inte förstår vad socialtjänstens jobb går ut på. Med ett Instagramkonto hoppas vi kunna ge information som de förstår och kan ta till sig.

Följ på Instagram

Här hittar du Instagramkontot SociTrelleborg