Årets gymnasiebehörighet sammanställd

Efter det gångna läsåret och genomförd sommarskola är den senaste statistiken för gymnasiebehörighet sammanställd. 85 procent av Trelleborgs grundskoleelever är behöriga till gymnasiet.

Man i kavaj står i tom korridor.
Svenjohan Davidsson, förvaltningschef på bildningsförvaltningen i Trelleborgs kommun.

Gymnasiebehörigheten bland grundskoleeleverna i Trelleborgs kommun har haft en positiv trend de senaste åren. Efter läsåret 2023/2024 noteras en minskning men behörigheten är på samma nivå som den genomsnittliga behörigheten de senaste fem åren.

– Behörigheten har visserligen sänkts för årets niondeklassare i jämförelse med de senaste årskullarna som gick ut grundskolan, men de har en god progression i sina kunskapsresultat under högstadiet, säger Svenjohan Davidsson, förvaltningschef på bildningsförvaltningen.

I de kommunala skolorna pågår ett systematiskt och långsiktigt arbete med att utveckla undervisningens kvalitet. Där ligger fokus på elevernas lärande, tidiga insatser och en undervisning som är tillgänglig för alla elever, i alla sammanhang.

Förbättring sedan årskurs 7

Ett exempel på utvecklingen under högstadiet kan hämtas från Västervångskolan. Här har gymnasiebehörigheten visserligen minskat jämfört med tidigare avgångselever, men sett över hela högstadieperioden går det att se en klar förbättring. Rektor Lars Lundgren berättar mer om arbetet:

– Jämför vi årets elever i årskurs 9 med de ingångsvärden som de hade när de började i årskurs 7 ser vi en ökning i meritpoäng med 33 procent. Under vårterminen har vi arbetat med en mängd individuella lösningar för eleverna i årskurs 9 och dessa insatser har resulterat i att måluppfyllelsen ökat. Det har bland annat handlat om enskilt stöd, anpassad studiegång, studietorg och riktat stöd i matematik och engelska, säger Lars Lundgren.

Fortsatt arbete utifrån resultatet

Arbetet med analys av betygsresultaten fortsätter nu, både på skolnivå och övergripande i hela kommunen.

– Den sommarskola som vi sedan flera år erbjuder på Liljeskolan håller hög kvalitet. Det syns inte minst genom att 17 elever fick behörighet till nationella program på gymnasieskolan efter sommarskolan, säger Svenjohan Davidsson.