Vatten- och avloppsarbeten i Minnesberg till och med våren 2024

Publicerad:

Till och med våren 2024 pågår arbete för att bygga ut Minnesberg med kommunalt spillvattenavlopp. Arbetet startade i norra delen av byn i slutet av augusti 2023.


Som en del i utbyggnadsarbetet kommer även ledningsarbeten att utföras i Hanekullevägen, norr om Landsvägen. Arbetet här startar i slutet av januari månad 2024.

Boende som berörs av arbetena och vägavstängningar kommer att informeras närmare.

Aktuell påverkan

Gamla Minnesbergsvägen (delen mellan Tegelbruksvägen och Magnushillsvägen, se nedanstående kartskiss) i Minnesberg är stängd för trafik från den 30 augusti. Vägen beräknas åter öppnas för trafik den 29 september.

Gående kan passera arbetsområdet.

Del av Gamla Minnesbergsvägen är avstängd den 30 augusti-15 september.

Fotograf: Trelleborgs kommun