Vatten- och avloppsarbeten i Minnesberg till och med våren 2024

Publicerad:

Till och med våren 2024 pågår arbete för att bygga ut Minnesberg med kommunalt spillvattenavlopp. Arbetet startade i norra delen av byn i slutet av augusti 2023.


Som en del i utbyggnadsarbetet kommer även ledningsarbeten att utföras i Hanekullevägen, norr om Landsvägen. Arbetet här startar i slutet av januari månad 2024.

Boende som berörs av arbetena och vägavstängningar kommer att informeras närmare.

Aktuell information

Gamla Minnesbergsvägen och Magnushillsvägen stängs 6–17 nov

Den 6–17 november stängs Gamla Minnesbergsvägen och Magnushillsvägen för trafik. Gående kan passera arbetsområdet.

Se i kartbilden nedan vilka sträckor som påverkas.

Tegelbruksvägen 23 okt–3 nov

Tegelbruksvägen är nu åter öppen för trafik.