Begränsad framkomlighet på CB Friisgatan till och med 2025

Med anledning av byggarbeten i kvarteret Herkules i Trelleborg kommer trafiksituationen och framkomligheten på södra delen av Corfitz Beck-Friisgatan att begränsas till och med 31 december 2025.

Östra gångbanan samt halva körbanan utmed Corfitz Beck-Friisgatan 2 kommer att stängas av från och med 26 juni till och med 31 december 2025. Fordon kan fortsatt trafikera Corfitz Beck-Friisgatan. Framkomligheten kommer dock vara begränsad och södergående trafik kommer att behöva invänta mötande trafik norr om avstängningen.