Föreningarnas Hus

Kultur- och fritidsförvaltningen hyr ut kanslier och sportlokaler på Föreningarnas Hus på Klörupsvägen 25 i Trelleborg.

Trelleborgs Budokai på Föreningarnas Hus
Foto: Maria Tigerschiöld Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Trelleborgs Budokai på Föreningarnas Hus

Hyresgäster

Fritidsnämnden beslutade 2016-05-17, §37 Kontorslokaler på Föreningarnas Hus, att ge förvaltningschefen i uppdrag att säga upp de hyresgäster på Föreningarnas Hus som förhyr kontorslokal och som inte är registrerade i kultur- och fritidsförvaltningens föreningsregister samt följer de riktlinjer och allmänna bestämmelser som gäller för bidragsberättigade föreningar i Trelleborgs kommun.

Fritidsnämnden beslutar även att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till ett mer effektivt nyttjande av kontorsdelen på Föreningarnas Hus i syfte att inrymma fler föreningar samt öka nyttjandegraden.

Hyresgäster på Föreningarnas Hus

Aktiv Ungdom Trelleborgsförening, Athletic Kraftklubb, Bosniska Kulturföreningen BIH 92, Bridgeklubben Zonen, Daglig Verksamhet LSS, Flugfiskarna Trelleborg, Friskis & Svettis, Hörselskadades Förening, Kristdemokraterna Trelleborg, Miljöpartiet, Söderslätts Konstförening, Trelleborg Basket, Trelleborg Budokai, Trelleborgs Motionsidrottsförening Korpen och Trelleborg United FF.

Hjärtstartare

Föreningarnas Hus är utrustad med en hjärtstartare som är placerad vid Friskis & Svettis lokaler.

Tömning av kallförrådet

Det förvaras idag en massa material i kallförrådet tillhörande föreningar och privatpersoner.
Kallförrådet kommer att rensas och städas för att göra plats för kultur- och fritidsförvaltningens inventarier.
Föreningarna uppmanas därför att snarast hämta sitt material samt informera föreningens medlemmar om detta.
Observera att allt material som inte är avhämtat senast den 17 januari 2016 kommer att köras på tippen måndagen den 18 januari.

Karta

Föreningarnas Hus karta

Klörupsvägen 25 Trelleborg
55.3841991, 13.1529561

Hjälpte informationen på den här sidan dig?