Nu intar vikingarna Trelleborgen!

De första kom redan i måndags, och skaran fylls ständigt på. Innan fredagens marknad tar sin början kommer runt 250 vikingar att ha slagit läger kring Trelleborgen mitt i centrala Trelleborg. Årets stora slag lockar besökare från när och fjärran som vill resa tusen år tillbaka i tiden.

 • Räddningstjänsten inventerar brandskyddet i småhus

  Under sommaren, vecka 28-30, kontrollerar räddningstjänsten brandskyddet i Trelleborgs tätorts småhus. Det är därför möjligt att vi knackar på hemma hos dig inom de närmsta dagarna.

 • Fullsatt igen

  Även vid vårt andra seminarium i Almedalen fylldes lokalen med deltagare från hela landet. Ämnet organisationsutveckling för minskade kostnader för försörjningsstöd är högaktuellt och en utmaning för många kommuner.

 • Stort intresse för Trelleborg i Almedalen

  Lokalen fylldes av intresserade deltagare på första seminariet om vår arbetsmarknadsverksamhet. Trelleborg går mot trenden och lyckas med utmaningen att sänka kostnaderna för försörjningsstöd genom att aktivt och kreativt arbeta med att få arbetslösa in i arbete.

 • Idag är det Trelleborgs dag i Almedalen!

  Klockan 14.30 håller Trelleborgs kommun ett seminarium med rubriken Ekonomiskt bistånd är en avgörande tillväxtfråga och klockan 14.45 ett seminarium med rubriken Organisationsutveckling ledde till 100% fler i självförsörjning.

 • Gubbar ger vägledning

  Många gröna gubbar – och en och annan röd… Det är facit efter det första halvåret där Samhällsbyggnadsförvaltningen ber om återkoppling från allmänheten på hur man hanterat deras ärende. På bygglovsavdelningen är man nöjd med utfallet.