Trelleborg från A till Ö

Visst har Trelleborg många goda sidor – åtminstone 104… Nu finns en ny upplaga av Trelleborg från A till Ö, ett litet uppslagsverk som berättar om staden och kommunen från som det heter på omslaget från hav till skog, från stadskräna till bygata, från runstenar till framtidens teknologi.

 • Ny arbetsordning för tjänstemän och beslutsfattare inom skolan

  Bildningsnämnden har beslutat om en ny arbetsordning för nämnden. För att skapa en större delaktighet och medvetenhet i nämnden har tre utskott skapats som berör de tre verksamhetsområden, förskola, grundskola och gymnasium (inklusive SFI och vuxenutbildning).

 • Nu skyltar Trelleborg om

  Under onsdagen startade arbetet med att skylta om gator och vägar i hela Trelleborgs kommun. Under året kommer hastighetsbegränsningarna successivt att ändras.

 • Snart dags för en spännande workshop om framtidens avfallshantering

  Den 11 februari bjuder avfalls- och återvinningsavdelningen in till en workshop om kommunens nya renhållningsordning. Inbjudan riktar sig till representanter från Trelleborgs kommuns förenings- och näringsliv samt tjänstemän och folkvalda politiker.

 • Nu är årets sportlovsprogram klart

  Kultur- och fritidsförvaltningen arrangerar sportlovsaktiviteter till kommunens grundskoleelever på sportlovet vecka 8 i samarbete med lokala föreningar och organisationer.