Krisberedskapsveckan

Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris.

Därför startar MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Krisberedskapsveckan, en kampanj tillsammans med kommunerna. Fokus ligger på vad människor själva kan göra och bidra med vid allvarliga samhällsstörningar. Första Krisberedskapsveckan äger rum 28 maj till 3 juni 2018.

Krisberedskapsveckan är en långsiktig och återkommande satsning. MSB vill underlätta framför allt för kommunerna när det gäller att kommunicera och väcka invånarnas engagemang för vår gemensamma säkerhet och beredskap. Många kommuner har också efterlyst hjälp med att utveckla sin riskkommunikation, och med att öka människors möjligheter att hantera svåra påfrestningar på samhället.

Till Krisberedskapsveckan formulerar MSB övergripande budskap och tar fram ett enkelt informationsmaterial som alla som deltar i kampanjen kan använda. Detta budskap har nu kommunen valt att trycka upp och sprida för att öka medvetenheten.

Bakgrund: Stort behov men låg medvetenhet

Försvarsutskottet konstaterade hösten 2015 att det säkerhetspolitiska läget och konsekvenserna av ett förändrat klimat också kräver mer fokus på enskildas ansvar och krisberedskap. Utskottet bedömde att det finns ett stort behov av information och utbildning för att öka människors krisberedskapsförmåga, och pekade särskilt på att den kommunala och regionala nivån behövde satsa mer på information. Samtidigt visar flertal studier att de flesta människor är dåligt förberedda på en situation utan exempelvis el, vatten och värme. De allra flesta tror också att sannolikheten att drabbas är ytterst liten.

Satsningen på bättre riskkommunikation är därför viktig för att öka människors medvetenhet och förmåga att klara samhällskriser.

Våra samverkanspartners under krisberedskapsveckan

Trelleborg, Vellinge och Skurups kommun har, under Krisberedskapsveckan, stöd av frivilligorganisationer för att sprida kampanjens budskap. I perioden 6-12 maj kommer du kunna träffa representanter för de frivilliga på olika ställen i kommunen, bland annat på tågstationerna, torget och stormarknader.

Nedan ges en sammanfattning av frivilligorganisationerna kommunen samverkar med.

Frivilliga automobilkårernas riksförbund (FAK)

FAK är en rikstäckande frivilligorganisation med uppgift att vidareutbilda förare för att säkerställa den tunga trafiken i en krissituation.

FAK:s verksamhetsidé är att utveckla förmågan att köra och hantera tunga fordon hos män och kvinnor, motivera och förbereda förarna att ställa sin kompetens till förfogande vid svåra påfrestningar när samhället så kräver, utbilda egna instruktörer för interna och externa utbildningsbehov.

Frivilliga resursgruppen (FRG)

Frivilliga resursgruppen (FRG) är en form för samarbete mellan kommunen och frivilliga. Syftet med FRG är att på ett smidigt sätt ge kommunen tillgång till extra personalresurser vid svåra påfrestningar.

I Vellinge finns en Frivillig resursgrupp som är bemannad med personer bosatta i kommunens alla delar. FRG är en extra resursförstärkning vid en större händelse och kan bland annat hjälpa till att informera allmänhet, hjälpa till vid utrymningar och bemanna geografiska trygghetspunkter.

Civilförsvarsförbundet

Civilförsvarsförbundet erbjuder kurser och utbildningar som bidrar till att öka folks riskmedvetenhet. Vi ger tips och råd om säkerhet i vardagen. Är du bra förberedd i vardagen klarar du även kriser bättre. Mycket kan förebyggas med enkla medel. En del av tipsen hittar du på vår webbplats. Fler tips får du på våra kurser.

Civilförsvarsförbundet planerar och genomför även utbildningen för FRG. Som stöd till FRG har vi resursregistret MAX.

Lottakåren

Svenska Lottakåren har en väldigt bred verksamhet där du som kvinna kan engagera dig för vårt försvar, samhällets krisberedskap och trygghet i ditt närområde. Visst är du lotta i landets intresse - men också i ditt eget! Den roll du väljer i organisationen är den som passar dig själv bäst.

Kanske vill du bidra med ditt engagemang när samhället hamnar i kris? Kanske är du intresserad av att göra en insats i det svenska försvaret? I Svenska Lottakåren samlas kvinnor som vill bidra till ett säkrare och tryggare samhälle. Oavsett ålder och intresse så är vi ganska säkra på att du kan hitta din plats i Lottakåren.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?