Tillgänglighet på fritidsgårdarna för personer med funktionsnedsättning

Fritidsgårdarna i Trelleborg är till stor del tillgängliga för dig med funktionsnedsättning och arbete pågår med ständig förbättring.

Fritidsgårdarnas lokaler är till stor del tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Kontakta din fritidsgård om du har några frågor gällande lokaler, ramp, hiss och handikapptoalett.

På Gasverket finns verksamhet en söndag i månaden för dig med funktionsnedsättning.

Anderslövs fritidsgård har flyttat till till Allaktivitetshuset som är tillgänglighetsanpassat.

Så arbetar vi i Trelleborg för ökad tillgänglighet

Ansvaret för tillgänglighet ligger fördelat ute i förvaltningarna. Som sammanhållande länk har kommunen en tillgänglighetssamordnare. Tillgänglighetssamordnaren är en resurs för alla kommunens verksamheter.

Kultur- och fritidsförvaltningen