Smygehamns fritidsgård

Smygehamns fritidsgård är Sveriges sydligaste fritidsgård. Den finns på Smygehamns skola.

Fritidsgårdarna stängda

All ungdomsenhetens verksamhet är koncentrerad till SommarHäng i Stadsparken under sommarlovet vilket innebär att fritidsgårdarna är stängda.

Fritidsgården fyller en stor funktion för många barn och ungdomar i Smygehamn. Här pågår en lugn, positiv och stabil ungdomsverksamhet.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Telefonnummer
0410-73 38 53
Telefonnummer
0410-73 38 54
Telefonnummer
0410-73 30 84

Adress

Kultur- och fritidsförvaltningen
Klörupsvägen 48
231 56 Trelleborg

Besöksadress

Klörupsvägen 48
231 56 Trelleborg

Smygehamns fritidsgård

Besöksadress

Västanväg 2, 231 79 Trelleborg

Kultur- och fritidsförvaltningen