Verandan (30-50 personer)

Verandan är en sidolokal som ligger vid Rotundan. Här passar det att ha mindre möte, fest eller minnesstund.

Sittande gäster: 50 personer

Hyreskostnader Verandan
Ordinarie taxaFöreningstaxa
Vardagar1 2801 170
Helg/fest2 3252 095

Hyresregler Parkens kultur- och konferenscenter

  • Momsbefriad lokalhyra.
  • Företagsmässor och externa arrangörer +10% på intäkterna.
  • Vid arrangemang över 350 personer, hyrestillägg 560 kronor.
  • Helg räknas från fredag efter klockan 17.00 till söndag klockan 01.00.
  • Festtaxan gäller för fest/dans/mat arrangemang helg som vardag.
  • För teknisk support vid konferens och arrangemang lämnas offert. En timmes service ingår i ovanstående priser.
  • För ljudtekniker under arrangemang tillkommer 410 kronor/timme på vardagar samt 590 kronor/timme på helger.

I hyran ingår möblering av lokalen enligt gästernas önskemål. Teknikutrusning för konferenser, städning samt öppning och låsning/larmning av lokal.

Parken kultur- och konferenscenter

Adress

Norregatan 46-48
231 63 Trelleborg

Information om personuppgifter vid bokning av lokaler.

Parkens krögare
Åsa Wirgin, 0734-40 30 77, asa.wirgin@telia.com

Kultur- och fritidsförvaltningen