Sveriges historia

Innehållet i webbplattformen sverigeshistoria.se har producerats i ett unikt samarbete mellan ett stort antal museer runt om i landet, från Trelleborg i söder till Arjeplog i norr under ledning av Statens historiska Museer. Det är det första samarbetet i sitt slag och ett nytt sätt för museerna att nå ut till elever i grundskolan i hela Sverige.

Elev tittar på en läsplatta med Sveriges historia.

Sveriges historia är en webbplats och undervisningsresurs där utgångspunkten är historiska föremål och miljöer. Här visas bland annat kläder, vapen och smycken från museers samlingar. Många av föremålen levandegörs med 3D-modeller så att eleven kan vrida och vända på dem på sin skärm.

Med de unika föremålen i centrum erbjuder Sveriges historia fördjupningsmaterial i text och bild, pedagogiska verktyg, filmer, diskussionsunderlag och förslag på lektionsövningar om de senaste tusen årens historia. Från start finns ett trettiotal lektioner och framöver kommer innehållet löpande att uppdateras med fler. Innehållet är producerat i tät dialog med lärare och elever.

– Vår ambition är att öka intresset för historia och bidra till fler perspektiv. Här kan eleverna, tack vare den digitala tekniken, komma nära föremålen och dess spännande berättelser på ett nytt sätt. Jag hoppas att Sveriges historia blir en uppskattad tillgång för både elever och lärare i skolorna runt om i landet, säger Susanna Zidén, projektledare Statens historiska museer.

Sveriges historia är anpassad till mellanstadiets SO-ämne och historieämnet på högstadiet. Innehållet är utformat med utgångspunkt i skolans läroplan och kursmål. Sveriges historia är gratis att använda, och det står var och en fritt att ladda ner material och dela det med andra. Delar av materialet kommer också att finnas på andra digitala plattformar, där elever rör sig. Flera skolklasser har testat innehållet under produktionstiden, vilket gett många goda synpunkter på innehåll och utformning.

Sveriges historia är ett samarbete mellan Statens historiska museer, 17 museer från Arjeplog till Trelleborg och Riksantikvarieämbetets arkiv. Ambitionen är att bjuda in fler museer till projektet efter hand. Plattformen drivs av Statens historiska museer, som har till uppgift att främja kunskapen om och intresset för svensk historia samt bevara och utveckla det kulturarv som myndigheten förvaltar.

 Välkommen in: sverigeshistoria.se 

Kultur- och fritidsförvaltningen