Skrivarupprop - Pandemins tid i Trelleborg

Var med och skriv historia – bli en framtidens röst i arkivet på Trelleborgs Museum!

Johan, Oskar och Anton firar coronasäkert födelsedagskalas i trädgården.

Fotograf: Åsa Bill

Var med och samla in och skapa dagens historia för framtiden! Vad vill du att man i framtiden ska få veta om hur det var att leva här under pandemin som drabbade världen och Trelleborg 2020-2021?

Var med och skriv till framtiden

Vi vill gärna ha in din berättelse och spara den i Trelleborgs museums arkiv.

Frågor att utgå ifrån, men berätta gärna fritt:

  • Hur förändrades Trelleborg – var eller vad tycker du påverkade, syntes eller märktes mest?
  • Hur upplever du att pandemin förändrat ditt liv?
  • Vad var det som blev annorlunda för just dig?
  • Hur påverkade pandemin ditt dagliga liv?
  • Hur ser din vardag ut under pandemin?
  • Har du hört om något ovanligt, konstigt, spännande, annorlunda som inträffat under pandemin? Har du något personligt minne? Berätta för oss!

Du kan skriva, filma och/eller ta foto – det viktiga är att vi får reda på hur just du upplevt och upplever pandemin.

Skicka in ditt material till oss på Trelleborgs museum senast den 30 september 2021!

Vi vill helst att du skickar in ditt material digitalt till nedanstående e-postadress. Skriv Pandemins tid i Trelleborg i ämnesraden.

E-post: trelleborgs.museum@trelleborg.se

Du kan även posta ditt material till:

Trelleborgs Museum
Stortorget 1
231 43 Trelleborg

Behandling av personuppgifter

Vi behöver också ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. Vi ber dig därför att fylla i och skicka nedanstående webbformulär till Trelleborgs museum.

Vill du ha hjälp med att fylla i formuläret? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Datum

Behandling av personuppgifter

Jag samtycker till att Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som jag lämnar till Trelleborgs Museum (behandling som sker är insamling, hantering och arkivering).

Syftet med detta skrivarupprop är att låta trelleborgare få en chans att spara sin röst i Trelleborgs Museums arkiv inför framtiden.

De personuppgifter som behandlas för detta ändamålet är därför: namn, bostadsort, sysselsättning och ålder. De personuppgifter som behandlas sker med stöd av samtycke och jag är medveten om att jag när som helst kan återkalla mitt samtycke och jag har även rätt att begära att mina personuppgifter raderas.

Dina personuppgifter kommer lagras i Trelleborgs Museums arkiv och interna databas för samlingar och det kommer att hanteras av Trelleborgs Museum. I ett längre perspektiv kan det komma att göras tillgängligt för allmänheten via Trelleborgs museums samlingars databas eller liknande.

Trelleborgs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifter du har lämnat in längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för denna behandlingen är Trelleborgs Museum som kan kontaktas på nedanstående e-postadress.

E-post: trelleborgs.museum@trelleborg.se

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.trelleborg.se/personuppgifter.

Dataskyddsombudet för Trelleborgs kommun nås på nedanstående e-postadress eller telefonnummer.

E-post: dataskyddsombud@trelleborg.se

Telefon: 0410-73 30 00

Kultur- och fritidsförvaltningen