Krypspår

Trelleborgs Museums Krypspår utforskar möjligheterna för de allra yngsta (målgrupp 0-3 år) att ta del av museets fasta utställningar. Genom att undersöka utställningsytorna från ett golvperspektiv har helt nya ytor tagits i besittning. Spåret riktar sig till barn i åldern 0–3 år, men är roligt att ta del av för många fler.

Fotograf: Debora Svensson

Syftet är att på ett lekfullt sätt gynna små barns språkutveckling och att göra museets rum tillgängliga även för de yngsta besökarna. Krypspåret består av sex interaktiva stationer som är infogade i museets fasta utställningar Stadslifv och ÖGA mot ÖGA. Här kan barnen nu interagera i utställningen med hjälp av gula knappar, som i sin tur startar ljud, tänder ljus, startar ånglok med mera. Stationerna är tillgängliga med hänsyn till olika funktionsvariationer – knapparna är tryckvänliga, och flera av stationerna är taktila och arbetar mot våra olika sinnen. Stationerna uppmanar även till utmaning genom att besökaren lockas att öppna luckor, klappa fårets päls med mera.

Krypspår har skapats i samarbete med Läsrörelsen Skåne för att främja de yngsta barnens språkutveckling.

Välkomna nu, stora som små
Gåendes, krypandes eller lätt på tå!
Huka dig ner och snart får du se
Ett nytt litet spår med en härlig buffé
Av tåg som i väggen kör in
Dockor och får med äkta skinn
Till sist en orm och ett hundskelett
Men var inte rädd, du får inget bett!

Kultur- och fritidsförvaltningen