Uppsökarna - kulturpedagoger till er tjänst!

Uppsökarna är ett gäng kulturpedagoger som ordnar lärarfortbildningar. Vi arbetar med det som finns nära omkring dig, den omgivning som du och dina elever vistas i varje dag. Där finns det förflutna kvar.

Med hjälp av kunskap och fantasi kan du bygga en alldeles egen tidsmaskin, och samtidigt arbeta ämnesövergripande med svenska, teknik, engelska, idrott, biologi, matte, slöjd, samhällskunskap…

Våra lärarfortbildningar fokuserar på hur du kan hitta information om din nära kulturmiljö, och hur du kan utnyttja den faktiska platsen som kunskapskälla och resurs. Du får tips på ämnesövergripande teman, med platsen som utgångspunkt, och vi ger dig nycklarna till databaser som ”Historiska kartor”, ”Skogens pärlor” och ”Fornsök”. Vi presenterar även en del andra databaser och litteratur.

Våra lärarfortbildningar är kostnadsfria och hålls på din egen skola, eller en annan plats som du och dina kolleger själva valt.

Ni får arbeta med frågor som:
Hur har den plats jag bor eller vistas på sett ut förr?
Har – och i så fall hur och varför – platsen förändrats?
Vilka spår från det förflutna finns kvar idag, och hur kan man se eller hitta dem?
Hur har människor utnyttjat landskapet, växter och djur?
Hur har värderingar runt nyttjandet förändrats?
Vilka intressen stod mot varandra då, och hur är det nu?
För att en lärarfortbildning ska kunna genomföras vill vi att ni är minst 10 stycken

Kultur- och fritidsförvaltningen