Stadslivf

Välkomna till Stadslifv och till Trelleborg runt förra sekelskiftet! Utställningen tar avstamp i den medeltida staden men fokuserar framför allt på den nya staden som växer fram efter det att Trelleborg återfår stadsrättigheterna år 1867.

Utställningen Stadslifv

Fotograf: Ylwa Moritz

Möt de privilegierade grosshandlarfamiljerna som genom sina förmögenheter har all makt i sina händer och sitter på alla ordförandeposter. De är också visionärer, startar mängder med fabriker och arbetar för att förverkliga den moderna stadens framväxt.

Möt också arbetarna som i stora skaror flyttar in från landet med förhoppning om en bättre framtid. Kvinnor, män och barn som håller kugghjul och drivremmar igång i det ofta smutsiga, farliga och dåligt betalda arbetet. Möt även kvinnor och män som reagerade på orättvisor och missförhållanden och som lade ner sin kraft och själ på att försöka förändra och göra skillnad. Var och en av dem ett stycke folkrörelsehistoria.

Utställningen tar sitt avstamp i den medeltida staden men fokuserar framför allt på den nya staden som växer fram efter det att Trelleborg återfår stadsrättigheterna år 1867. Med hjälp av liberalare handelsregler, en bra hamn och ett intensivt fabriksbyggande sätter industrialismen rejäl fart och Trelleborg och Eskilstuna blir de städer i Sverige med störst andel industriarbetare i förhållande till folkmängd.

Visning av utställningen

Tid: 45 minuter
Pris: 360 kronor
Målgrupp: Årskurs 7 – gymnasiet

Se även de pedagogiska programmen Att vilja göra skillnad, Barnet i staden och Danska tiden.

Att vilja göra skillnad

Vi använder oss av utställningen Stadslifv och lägger fokus på demokratiseringsprocesser och jämlikhetsfrågor. Med hjälp av enkla dramatiseringar låter vi eleverna bli delaktiga i förra sekelskiftets sociala verklighet.

Tid: 45 minuter (avsätt gärna lite extra tid för eventuella efterföljande diskussioner).
Kostnad: 360 kronor.
Målgrupp: årskurs 7 till gymnasiet

Kan med fördel kombineras med Stadslifv in real life! Stora klasser kan då delas upp i två mindre grupper.

Stadslifv in real life

Kopplat till utställningen Stadslifv finns det pedagogiska materialet Stadslifv in real life- en stadsrundvandring på sta´n. Handledningen kan användas av äldre elever självständigt och av yngre elever tillsammans med sin lärare. Syftet är att koppla ihop innehållet i utställningen Stadslifv med den verkliga staden.

Genom att följa anvisningarna, leta efter spår i stadsmiljön och utgå från gatunamn och kvartersnamn, sätter eleverna in kända och ibland okända platser i Trelleborg i sitt historiska sammanhang. Förutom handledningen som ni kan trycka ut här bredvid så behöver varje grupp en karta över Trelleborgs centrala delar, en penna och en kamera.

Stadlivf in real life tillsammans med oss.

Det går också att boka Stadslifv in real lifve som ett program tillsammans med en av museets pedagoger. Räkna med ca 2 timmar ute på stan inkl. intro på museet. Programmet kostar 750:- och då ingår arbetsmaterial i form av kartor och häften. Medtag egna pennor och gärna en kamera men detta är inte nödvändigt eftersom vi går igenom elevernas slutsatser och funderingar på plats. Det brukar dock vara bra att ha ett bildmaterial att hänvisa till om man vill göra en uppföljning på skolan.

Tid: 90 minuter
Kostnad: 770 kronor inklusive karta och arbetsmaterial.
Målgrupp: årskurs 6 till gymnasiet

Stadslifv in real life - lärarhandledning

Kultur- och fritidsförvaltningen