Skapande skola

Trelleborgs Museer har god erfarenhet av att i samarbete med skolorna arbeta fram välfungerande projekt, från planering till genomförande. Vi låter eleverna inspireras av utställningar och kulturmiljöer.

Ett jämställdhetsprojekt kan till exempel utgå ifrån folkrörelserna och bli grafiska blad inspirerade av 1700-talets pamfletter. Det kan också vara dramatiserade filminspelningar som visar hur det fungerade med sillhanteringen under medeltiden, ett äventyr på Trelleborgen , eller varför inte tova väsen med utgångspunkt i vikingatida ansiktsmasker och sagofigurer. Tekniken för skapandet blir vad som passar temat och våra gemensamma idéer bäst. Vi rekommenderar varmt att projekten avslutas offentligt och storstilat t ex som en elevutställning eller varför inte som ett skådespel.

Målgrupp: årskurs 0-9
Gruppstorlek: Vid praktiskt och kreativt arbete blir det bäst med halvklasser ca 12 elever/grupp.
Pris. Riktpris är 360 kr /45 minuter. Därtill tillkommer materialavgifter.

Skapande skola

Elever gör en dramatiserad film om medeltiden.

Fotograf: Trelleborgs museum

Kultur- och fritidsförvaltningen