När kriget kom till Trelleborg

Sverige stod utanför 2:a världskriget, eller gjorde vi verkligen det? Och hur påverkades folket i Trelleborg av kriget?


Genom kortfilmer, samtida berättelser och unika föremål från Trelleborg får vi en bild av hur livet tedde sig i skuggan av kriget åren 1939-45.

Tid: 45 minuter.
Målgrupp: årskurs 7- gymnasiet
Kostnad: 360 kr

Röda korset, övning år 1949.

Fotograf: Cederholm foto

Kultur- och fritidsförvaltningen