Med kritisk blick

I Trelleborgs Museums fasta utställningar Stadslifv och ÖGA mot ÖGA finns goda möjligheter att låta eleverna fördjupa sig i källkritiska frågor och fundera över hur historia skapas och brukas.

Utifrån några konkreta exempel går vi på djupet och analyserar vad vi ser och tvingar oss att tänka ett varv extra. Varför, för vem och vem säger?

Tid: 45 min
Målgrupp: Helklass
Pris: 360 kr
Plats / bokning: Trelleborgs Museum

Kultur- och fritidsförvaltningen