Barnet i staden

Bara sex år i skolan, barnarbete och välgörenhetskläder. Gängslagsmål mellan öster och väster och simträning med ölkorkar runt magen.

Vill ni veta mer om hur barns och ungas verklighet såg ut i Trelleborg runt förra sekelskiftet? Vilka är likheterna och olikheterna mellan då och nu och med andra delar av världen.

Tid: 45 minuter
Målgrupp: från åk 3
Gruppstorlek: Helklass
Kostnad: 360 kronor

Signe i utställningen Stadslifv

Fotograf: Ylwa Moritz

Kultur- och fritidsförvaltningen